Execució de les obres corresponents al projecte d'urbanització del carrer Sant Antoni per a l'Ajuntament de Castellgalí
Castellgalí, província de Barcelona
2023