Pavimentació i millora dels serveis al carrer pati per a l'Ajuntament de Conesa
Conesa, província de Tarragona
2022