Condicionament i asfaltat de la variant sud a Sant Pere Sacarrera
Sant Pere Sacarrera
2011 - 2012