Supressió del pas a nivell en el municipi de la Rabassa
La Rabassa
2007 - 2008