Impermeabilització i ampliació del vas abocador de Castellolí
Castellolí
2006