gassó
' A Excavacions Gassó estem especialitzats en parcs eòlics, manteniments i conservació de pistes forestals, camins, estabilitzacions amb copolímers i estesa de ciment i calç '

Parcs eòlics:

Excavacions Gassó està especialitzada en la realització de tota l'obra civil que comporta l'execució d'un parc eòlic, com són les excavacions dels fonaments, el muntatge de les estructures metàl · liques en fonaments, els abocaments de formigons per a fonaments dels molins, excavació de canalitzacions per a distribució de la xarxa elèctrica i la formació de les mateixes canalitzacions entubades per a la posterior col · locació del cablejat elèctric. Un de les últimes obres realitzades va ser la del Parc Eòlic de CRC Serveis a la Comarca de l'Anoia.

Camins i manteniments:

Excavacions Gassó porta 42 anys en la realització i manteniments dels camins per a tots els ajuntaments i administracions de la Conca de Barberà i Anoia, una part important de la nostra maquinària està dirigida a les excavacions, desmunts de terres, anivellacions i compactacions, subministrament i estesa, etc ... tant en nova formació de camins com en el manteniment dels mateixos.

Conservació de pistes forestals:

Una altra part important de Excavacions Gassó és el manteniment de pistes forestals per les ADF i en general per a les administracions públiques i en la realitzacions dels treballs concrets per al manteniment i durabilitat de les pistes forestals.

Part important dels treballs a realitzar en la conservació de les Pistes Forestals són els de manteniment de la vegetació i Excavacions Gassó té maquinària exclusiva per a la tala de branques que envaeixen els camins així com desbrozadotas i trituradores de fusta per al manteniment de cunetes i talussos .

Estabilitzacions:

Excavacions Gassó està especialitzada en la realització de estabilitzacions de camins rurals i pistes forestals amb la tecnologia dels Polímers, donant el servei complet tant en el subministrament dels polímetres com el més important la seva aplicació mecànica dels mateixos per al seu correcte resultat, tenint una maquinària especialitzada i única evolucionada pel personal de la mateixa empresa per millorar rendiments i sobretot la correcta execució.

Estesa de ciment, calç i copolímers:

Excavacions Gassó disposa d'una estendedora giratòria de ciment amb dosificadors per a la realització de estabilitzacions tant de ciment com de calç en camins de terra o subbases de carreteres o vies de circulació en general.

Tel: 977 881 364
Fax: 977 880 550
Ctra Vallfogona, 19
43420 Santa Coloma de Queralt (Tarragona)
© 2012 EXCAVACIONS GASSÓ · Tots els drets reservats · Avís Legal